DRODZY PARAFIANIE

W związku z nowym zarządzeniem Pana Premiera i Ministra Zdrowia o zaostrzeniu i ograniczeniu możliwości poruszania się i opuszczania domów do niezbędnego minimum oraz zakazem zgromadzeń publicznych do 2 osób / poza rodziną / oraz do 5 osób na nabożeństwach prosimy, aby we mszach św. uczestniczyła rodzina zamawiająca intencje we wskazanej liczbie. O ile nic się nie zmieni - ustalenia powyższe obowiązują do 11 kwietnia.

Z serca wszystkim Błogosławimy pamiętając w osobistej modlitwie!

Duszpasterze

Droga krzyżowa 

piątek godz. 17.00

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Aktualny porządek 
Mszy Świętych:
Niedziela:
  •   8.00
  • 10.00
  • 11.45
  • 17.00
Dni
powszednie:
  •   7.00
  • 18.00