Pielgrzymka do Ziemi Święta - 8 Dni (kolejność zwiedzania może ulec zmianie)
7-15 luty 2020 rok – ferie zimowe
ZIEMIA ŚWIĘTA noclegi: 6xBetlejem, 1xGalilea
Dni 7/8 890$ + 100 $ (opłaty dodatkowe za granicą) = 990 $.


Podpisanie umowy na początku sierpnia 2019 r, spotkanie z
zainteresowanymi pielgrzymką
zgłoszenia ks. Grzegorz Ostrowski, w lipcu pod adresem grzost2@wp.pl


DZIEŃ 1 – PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Spotkanie na lotnisku Chopina w Warszawie - odprawa i odlot
do Ziemi Świętej. Po przylocie – jeśli czas na to pozwoli – rozpoczniemy nawiedzenie miejsc świętych
w Jerozolimie*.

 

DZIEŃ 2 – BETLEJEM – AIN KAREM Nawiedzimy Bazylikę i Grotę Narodzenia Pańskiego, a także
kościół Św. Katarzyny i Grotę Mleczną. Będziemy również na Polu Pasterzy. Po południu pojedziemy
do Ain Karem, gdzie nawiedzimy kościół Narodzenia Św. Jana Chrzciciela i kościół Nawiedzenia Św.
Elżbiety. Msza Święta w Betlejem.

 

DZIEŃ 3 – JEROZOLIMA Dzień rozpoczniemy od modlitwy w kościele Św. Anny, będziemy też przy
wykopaliskach sadzawki Betesda. Podejdziemy do Kaplicy Biczowania, po czym rozpoczniemy Drogę
Krzyżową – pójdziemy tą samą drogą, którą szedł nasz Zbawiciel. Nawiedzimy Bazylikę Grobu
Pańskiego, pomodlimy się na Kalwarii i przy Grobie Pańskim. Na zakończenie podejdziemy pod Ścianę
Płaczu, zobaczymy także Wzgórze Świątynne. Msza Święta w Jerozolimie.

 

DZIEŃ 4 – GALILEA Udamy się do Galilei. Po drodze zatrzymamy się w Cezarei Nadmorskiej na krótki
odpoczynek nad Morzem Śródziemnym, przy akwedukcie z czasów rzymskich. Następnie pojedziemy
do Hajfy, gdzie zwiedzimy Sanktuarium oo. Karmelitów – Stella Maris i zobaczymy piękną panoramę
okolicy. W Nazarecie pomodlimy się w pięknej Bazylice Zwiastowania, zobaczymy Grotę
Zwiastowania, będziemy też w kościele Św. Józefa. Z Nazaretu udamy się do Kany Galilejskiej –
miejsca pierwszego cudu Pana Jezusa. Msza Święta w Nazarecie.

 

DZIEŃ 5 – GALILEA Zwiedzanie rozpoczniemy od majestatycznej Góry Tabor. Na jej szczyt wjedziemy
taksówkami. Nawiedzimy Bazylikę Przemienienia Pańskiego, będziemy też podziwiać piękną
panoramę okolicy. Następnie pojedziemy nad Jezioro Galilejskie, aby popłynąć w rejs statkiem.
Później udamy się do Tabgha, gdzie nawiedzimy kościół Rozmnożenia Chleba i Prymatu Św. Piotra. Po
czym w Kafarnaum zobaczymy wykopaliska domu Św. Piotra i ruiny synagogi. Przyjedziemy na Górę
Błogosławieństw – pomodlimy się w urokliwym kościele i zobaczymy wspaniałą panoramę Jeziora
Galilejskiego. Msza Święta na Górze Tabor.

 

DZIEŃ 6 – JEROZOLIMA Pojedziemy na Górę Oliwną, skąd zobaczymy przepiękną panoramę
Jerozolimy. Staniemy przy świątyni Wniebowstąpienia, odmówimy Modlitwę Pańską w kościele Pater
Noster, odwiedzimy piękną kaplicę Dominus Flevit. Pójdziemy do Ogrodu Oliwnego, pomodlimy się w
Bazylice Getsemani. Będziemy też w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po południu

pojedziemy na Syjon, nawiedzimy kościół Św. Piotra in Gallicantu oraz Wieczernik. Zobaczymy
również grób Dawida, a następnie nawiedzimy kościół Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Msza
Święta w Jerozolimie.

 

DZIEŃ 7 – PUSTYNIA JUDZKA – MORZE MARTWE Pojedziemy do Betanii, gdzie nawiedzimy kościół
Św. Łazarza, po czym przez Pustynię Judzką udamy się nad rzekę Jordan, by w miejscu Chrztu Pana
Jezusa przypomnieć sobie swój chrzest. Następnie zatrzymamy się nad Morzem Martwym, gdzie
będziemy odpoczywać korzystając z niezwykłej kąpieli. Msza Święta w Betanii lub na pustyni.

 

DZIEŃ 8 – POWRÓT DO POLSKI
 

* ŚWIADCZENIA: przelot samolotem, przejazdy autokarem klimatyzowanym, noclegi w hotelach
*** w pokojach z łazienkami (pokój jednoosobowy za dopłatą), śniadania i obiadokolacje,
zwiedzanie zgodnie z programem (kolejność zwiedzania może ulec zmianie), rejs statkiem po
Jeziorze Galilejskim, taksówka na górę Tabor, opieka pilota i przewodnika, ubezpieczenie, Msze
Święte. Nie wliczono w cenę: napojów do obiadokolacji
* Możliwość nawiedzenia miejsc świętych w pierwszym i ostatnim dniu będzie uzależniona od godzin przelotów.

 

Uwagi:

1. W krajach Unii Europejskiej można legitymować się dowodem osobistym, w pozostałych korzystamy z paszportu, który musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z kraju docelowego.
 

2. W ciągu 5 dni od podpisania umowy Klient wpłaca zaliczkę 1000 PLN (3500 PLN gdy cena wybranej pielgrzymki przekracza 6200 PLN). Uzupełnienia wpłaty do pełnej należności Klient dokona nie później jak 30 dni (przy wyjazdach poza Europę i basen Morza Śródziemnego – 60 dni) przed datą rozpoczęcia pielgrzymki. Zasady płatności określa Rozdział II Warunków Uczestnictwa. Wpłaty walutowej można dokonać w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży banku PKO BP.
 

3. Cenę pielgrzymki i opłaty dodatkowe za granicą określa „Cennik Pielgrzymek”. Świadczenia ujęte w
cenie wyszczególniono w programach. Opłaty dodatkowe (walutowe) płatne za granicą przeznaczono
na: opłaty graniczne, przewodników, parkingi, autostrady, opłaty wjazdowe do miast, napiwki dla
obsługi hoteli i kierowców itp.

 

4. Umowa – Zgłoszenie, Warunki Uczestnictwa i program pielgrzymki stanowią uzupełniające się części Umowy.
 

5. Dni liczono od momentu zbiórki przed wyjazdem do chwili powrotu do kraju.
 

6. Klient może w ciągu 7 dni od momentu wpłaty zaliczki lub daty podpisania Umowy, ubezpieczyć się dodatkowo od kosztów rezygnacji z pielgrzymki.
 

7. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, leczone przed wyjazdem na pielgrzymkę, powinny się ubezpieczyć dodatkowo.