POLECANE LINKI

BIBLIA W WERSJI AUDIO

FILMY KTÓRE WARTO ZOBACZYĆ

Św. Faustyna
Św. Ojciec Pio
Św. Augustyn
Św. Franciszek
Św.Bernadetta
Bóg nie  umarł 
Każde Życie Jest Cudem
Popiełuszko
Wołyń (dokument)
Bóg cudów 

NAJBLIŻSZE SANKTUARIA MARYJNE

Sanktuarium Maryjne w Smardzewie
Sanktuarium Maryjne w Sierpcu
Sanktuarium Maryjne w Czerwińsku
Sanktuarium Maryjne w Skępem
Sanktuarium Maryjne w Niepokalanowie
Sanktuarium Maryjne w Oborach
Sanktuarium Maryjne w Warszawie
Sanktuarium Maryjne w Getrzwałdzie
Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce

MIEJSCA KTÓRE WARTO ZOBACZYĆ

Sanktuarium na Jasnej Górze
Sanktuarium Maryjne w Licheniu
Muzeum Bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Sokółka
Sanktuarium w Łagiewnikach

ENCYKLIKI ŚW. JANA PAWŁA II

Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka) – 4 marca 1979.
Dives in misericordia (Bogaty w Miłosierdziu), podtytuł: O Bożym Miłosierdziu – 30 listopada 1980.
Laborem exercens (Z pracy), podtytuł: O pracy ludzkiej – 14 września 1981. 
Slavorum apostoli (Apostołowie Słowian), podtytuł: Na 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji Św. Cyryla i Metodego – 2 czerwca 1985.
Dominum et vivificantem (Pana i Ożywiciela), podtytuł: O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata – 18 maja 1986.
Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela), podtytuł: Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła – 25 marca 1987
Sollicitudo rei socialis (Społeczna troska), podtytuł: Społeczna troska – 30 grudnia 1987.
Redemptoris missio (Misja Odkupiciela), podtytuł: O stałej aktualności posłania misyjnego – 7 grudnia 1990.
Centesimus annus (Stulecie), podtytuł: W stulecie encykliki Leona XIII "Rerum Novarum" – 1 maja 1991.
Veritatis splendor (Blask prawdy), podtytuł: Podstawowe problemy nauczania moralnego Kościoła – 6 sierpnia 1993.
Evangelium vitae (Ewangelia życia), podtytuł: O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego – 25 marca 1995.
Fides et ratio (Wiara i rozum), podtytuł: O relacjach między wiarą a rozumem – 14 września 1998.
Ut unum sint (tytuł zachowany w tekście polskim w wersji łacińskiej; sens: Aby byli jedno), podtytuł: O działalności ekumenicznej – 25 maja 1995.
Ecclesia de Eucharistia (Kościół dzięki Eucharystii), podtytuł: Eucharystia w życiu Kościoła – 17 kwietnia 2003.